metody osuszania

Osuszanie przy pomocy osuszacza kondensacyjnego

Poznaj najważniejsze zagadnienia związane z osuszaniem przy pomocy osuszacza kondensacyjnego.

Metoda ta polega na odbieraniu wilgoci z powietrza przez schładzanie go poniżej punktu rosy co powoduje kondensacje pary wodnej zawartej w powietrzu.