Rekuperatory AREO

Energooszczędne rekuperatory do małych obiektów.

Centrale rekuperacyjne serii AREO produkowane są w trzech wielkościach:

  • Areo-400,
  • Areo-700
  • Areo-900,

posiadają dwie klasy wykonania:

  • Comfort
  • Deluxe.

Rekuperatory w wersji Comfort posiadają wymiennik krzyżowy, natomiast wersja Deluxe jest wyposażona w wymiennik przeciwprądowy, osiągający 85% sprawności odzysku energii. Dodatkowo centrala może być wyposażona w moduł by-pass służący do częściowej recyrkulacji powietrza.


AREO COMFORT

AREO COMFORT

AREO DELUXE

AREO DELUXEZłóź zapytanie